Gezondheid - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
Sûnens en bewege


Contactpersonen:

Eltine Wiersema
Corina de Boer

Doel en missie
 
Onze doelstelling is om de bloeizone in Eastermar in gang te zetten. Wij proberen de stijgende lijn van chronische ziekten te stoppen door middel van het promoten van een gezondere leefstijl.

Heel concreet doen wij dat door o.a. voorlichting en activiteiten op het gebied van:
  • voeding
  • beweging
  • sociale verbinding
  • stressreductie
  • bewustwording

Een 'Bloeizone' is een gebied met meer groen, meer betrokkenheid bij elkaar, waar je lekker kunt bewegen en ontspannen. Waar je makkelijk ergens kunt komen, op de fiets of gebracht door een goede buur.
Uitkomsten vragenlijst Fries Sociaal Planbureau 2022
Klik om te vergroten
Ondernemers, actief op het gebied van gezondheid:
Mama Mascha foodtruck  
  Mascha Perquin
Acces Catering - foodtruck
  Christiaan Steijn
High five
  Yvonne de Haan
KEaRN Bus jongerenwerk
  Aron van Zetten
Gezonde huiskamer
  Sanne vd Kamp stichting HANNN

Mienskipshûs
  Wilma de Vries

Lokaal Loket
  Tjitske Zeilstra
www.eastermar.nl/wat-is-lokaal-loket
Popgroove
  Timme Koudstaal
www.popgroove.nl/
Yn Beweging
  Jantine van der Zee
Sporten met Marieke
  Marieke Bron  
www.sportenmetmarieke.nl
Fysiotherapie yn ‘t doarp
  Siemen Jan Miedema
https://www.yntdoarp.nl
Positieve Gezondheid
  Iemie Visser

Wijs & Moed
  Sieta Tolsma
www.wijsenmoed.nl
Huisartsenpraktijk Wiersema
  Piet Wiersema
www.huisartsenpraktijkwiersema.nl
It BetterSkip
  Eltine Wiersema
www.itbetterskip.frl
Sûn & Suver
  Geke Luimstra
https://www.facebook.com/sunensuver
Seniorweb/dBieb
  Elle Hoekstra

Sinnich Advies
  Wendy Wijma
https://www.sinnich-advies.nl/
Ouderenfonds en sportfonds
  Yvonne

Friese Wouden wijkverpleegkundige & KEaRN


Kersten Hulpmiddelen
  Elly de Glee
www.kerstenhulpmiddelen.nl
Yn Balans Yoga
  Anne vd Vaart
www.ynbalansyoga.nl
EHBO - cursussen en vrijwilligers
  Sharon Klopstra

Voedselbos Eastermar
  Jellie Ewoldt & Gearte Leistra

Dieetzorg Libra
  Cayan Hua
www.libra-dieetadvisering.nl
Wolkom geboortezorg
  Klaske Lyklema
www.verloskundigenpraktijkwolkom.nl
Hypnobirthing Friesland
  Klaziena van der Meulen
www.hypnobirthing-friesland.nl
Fûgelfrei
  Nelleke Keuning
www.fûgelfrei.com
Yn Ferbining
  Corina Vreeke
www.ynferbining.nl
Repaircafe
  Wiebe vd Veen en Tjalf Tadema

Creatieve Schilderworkshop
  Marijke van Alkemade

Terug naar de inhoud