SocialeVerbinding - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
Sociale Verbinding

Sociale verbinding
 
Duurzaamheid zit hem niet alleen in schone energie, een fijne natuurlijke omgeving of in goede gezondheid oud worden, maar ook in een goed contact tussen onze dorpsbewoners.
 
Het organiseren van gezellige bijeenkomsten dragen hier aan bij. Denk hierbij de “traditionele” snertcompetitie die afgelopen december in Hotel Meerzigt is gehouden. Ook als dorpscoöperatie hebben we onze kookkunsten getoond. Met twee verschillende soorten snert (met en zonder vlees) hebben we meegedaan. We hebben niet gewonnen, maar wij waren net als de andere deelnemers wel zeer snel uitverkocht. Het was een gezellige avond met veel belangstelling. De opbrengst van de verkoop van de snert € 300,- euro mocht in onze pot. Daar gaan we weer iets moois mee doen.
Hoe zou u oud willen worden in Eastermar?

We hebben alle reacties op de korte enquête over 'ouder worden in Eastermar' ontvangen.
Hieronder zijn al een aantal, zeer positieve, antwoorden te zien.
 
We zullen deze gegevens analyseren en binnenkort bespreken binnen de werkgroep "Soarch yn it doarp".
Wij houden u op de hoogte!

Iemie Visser, Thuiszorg de Friese Wouden
Eltine Wiersema, it BetterSkip
Frouwina van Dekken, Kearn welzijn


Terug naar de inhoud