Natuur-Vuilbomen - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
200 Vuilbomen in Eastermar en directe omgeving:

Ons dorp en het omliggende coulisselandschap zijn prachtig, maar ook hier geldt dat het altijd fraaier en beter kan. En ook hier kan de biodiversiteit wel een flinke steun in de rug gebruiken. Daarom hebben we acties bedacht zoals het verkopen van gunstig geprijsde inheemse struiken en het verkopen van bloemenzaadjes om insecten aan te trekken.

In november 2019 hebben we 200 stuks vuilbomen verkocht aan dorpsbewoners.
Een vuilboom (ook wel sporkehout) genoemd houdt het tussen een struik en een kleine boom en komt van origine voor in onze omgeving. Door de verkoop van deze struik/boom aan dorpsbewoners geven we een flinke impuls aan de dierlijke medebewoners. De citroenvlinder legt er haar eitjes op, waardoor de rupsen die daar uit komen, voldoende voedsel hebben om op hun beurt weer uit te kunnen vliegen als vlinders. Maar ook vogels kunnen de vuilboom waarderen door de vele bessen die er in het najaar aanzitten. Tot slot heeft de vuilboom een goede eigenschap door al heel vroeg in het seizoen te bloeien en dit heel lang vol te houden. Zodat vroege maar ook late insecten de kans hebben om van de nectar te kunnen eten.


Terug naar de inhoud