Gezondheid-Vragenlijst - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
Vragenlijst Sûn Eastermar

Enerzjyk Eastermar; een dorp, een bloeizone met gezonde en enerzjyke mensen.
Dat is waar wij ons, als werkgroepen Sûn Eastermar en Soach yn it doarp, voor inzetten.

Dit doen wij door het onder de aandacht brengen van alle mogelijkheden die wij in Eastermar
al hebben. We werken samen met dorpsgenoten die ons (en ook jullie/u) met raad en daad
bijstaan op het gebied van gezond eten, regelmatig bewegen, ontspannen en gezellig samen zijn.
En als er nog aanvullende activiteiten gewenst en nodig zijn organiseren we die.

Samen met het Fries Sociaal Planbureau zijn we een onderzoek gestart. De vragenlijst, die tegelijk
met Marnijs in de brievenbus is gedaan, is onderdeel van dit onderzoek. De antwoorden helpen ons
om te zien of wat we doen ook bijdraagt aan de algemene gezondheid van alle Eastermarders.
Ook willen we hiermee te weten komen wat jullie nodig hebben om je gezonder en gelukkiger te voelen.
Dit onderzoek is alleen zinvol als er zoveel mogelijk mensen aan meewerken.
Vandaar onze vraag of u/jij, als Eastermarder, deze vragenlijst wil invullen.

Alle inwoners van 16 jaar en ouder mogen meedoen. Het is de bedoeling dat er per persoon 1 vragenlijst wordt ingevuld.
Je/uw deelname is anoniem, dat betekent dat wij niet weten wie, welke antwoorden geeft.
Alvast bedankt voor jouw/uw deelname!
Je/u kunt deze vragenlijst ophalen bij huisartsenpraktijk It Betterskip,Alles ûnder ien dak, fysiotherapie Yn it doarp en slagerij Otte Boersma.
Tot 27 februari 2022 kun je hem ook bij deze adressen inleveren.
Wil je de vragenlijst digitaal invullen scan dan de QR-code hierboven of ga naar https://onderzoek.panelfryslan.nl/eastermar
De vragenlijst sluit op 27 februari 2022.

Heeft u vragen over de vragenlijst en de monitoring? Neem dan contact op met Jesse David Marinus van het Fries Sociaal Planbureau: jdmarinus@fsp.nl
Heeft u vragen over Sûn Eastermar? Mail dan naar gezondheid@enerzjykeastermar.nl
Terug naar de inhoud