Energietransitie Eastermar - Enerzjyk Eastermar

Ga naar de inhoud
Enerzjy oergong
Meer informatie over uw voordeel
Als lid van Enerzjyk Eastermar kunt u meedoen aan de onderstaande initiatieven.
1

Participeren in de Postcoderoosregeling


Heb je geen eigen dak, is je dak ongeschikt of heb je al zonnepanelen, maar toch meer groene energie nodig? Hou dan deze site in de gaten!

Profiteer mee met de Zonnevloot!


Onze coöperatie heeft recent twee nieuwe zonnedaken in gebruik genomen.

De investering van deze twee projecten was in totaal €159.000,- en dit is gefinancierd door de uitgifte van zonparticipaties aan onze leden en dorpsgenoten, aangevuld met leningen bij Wiersma Reitsma Stichting en de diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar.2

Gezamenlijk inkopen van energie

Leden kunnen voordelig collectief energie inkopen via Energie VanOns, die 100% groen is. Het voordeel hiervan komt ten goede aan de dorpen Eastermaren It Heechsân. Je meldt je hiervoor aan bij Energie VanOns.

Onze dorpscoöperatie krijgt voor ieder lid dat wordt aangemeld jaarlijks een vergoeding. Als wordt overgestapt voor zowel gas en elektriciteit kan er jaarlijks € 45,- worden geschonken aan een zelf te kiezen vereniging of stichting. Wordt de keuze alleen gas of elektrisch dan ontvangt de vereniging € 20,- per jaar.

Verenigingen die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen zich bij ons melden via onze mail. Hoe meer leden (van een vereniging of stichting) overstappen des te groter het te storten bedrag.

Verenigingen of stichtingen die in aanmerking willen komen voor een bijdrage dienen in Eastermar actief te zijn in de ruimste zin van het woord. Denk o.a. aan:
  • Sportverenigingen
  • Buurtverenigingen
  • Koren
  • Verenigingen/groepen met sociale insteek
  • Stichtingen

Door het aanmeldformulier in te vullen kun je Enerzjyk Eastermar opdracht geven uw bijdrage over te maken naar de vereniging van je keuze.

Heb je als vereniging interesse om in aanmerking te komen voor deze vergoeding. Meld je dan bij ons!
3

Kopen van zonnepanelen tegen een extra voordelig tarief


Onze leden kunnen een fikse korting krijgen bij het kopen van zonnepanelen bij de firma Awizon.

Bij aankoop van zonnepanelen via Awizon ontvangt onze coöperatie € 5,- per paneel.

Deze vergoeding kunnen we als coöperatie goed besteden voor andere duurzame initiatieven in ons dorp.

Goede ideeën? Laat het ons weten.Als u bijdraagt aan de bovenstaande lokale projecten, dan kunt u niet alleen besparen op de eigen energierekening maar draagt u ook bij aan beter milieu. De noodzaak hiervan is u vast wel bekend!

Bent u geïnteresseerd in (een van) bovenstaande initiatieven of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande opties.
Terug naar de inhoud